Historie

Historie

Lotus is ontstaan in de jaren, naar het voorbeeld van de Engelse “Casualties Union”.  Daar traden al mensen op die hadden geleerd hoe mensen zich kunnen gedragen, alsof men echt een letsel heeft. Na een demonstratie door hen in Nederland die in eerste instantie niet geheel vlekkeloos verliep. Is in Nederland de Organisatie LOTUS opgericht


.        “oude lesboeken”  

En al snel was er ook een kring in Kennemerland. Opgericht door de fam. Oud. Zij waren al zeer actief in de EHBO en het lesgeven. En thans zijn wij nog steeds een actieve en zeer enthousiaste kring. We hebben dan ook een aantal jaren geleden ons 25 jarig jubileum gevierd, in het Ehbo-gebouw van de vereniging de Barmhartige Samaritaan in Heemstede. Ook hebben meerdere kringen hun oorsprong van onze kring. Zij zijn afsplitsingen toen wij te groot werden volgens de richtlijnen.

Maar het doet ook weer denken aan al die materialen waar we toen mee werkten. Ook nu zijn we nog regelmatig aan het uitproberen of iets bruikbaar is. Of het ook huidvriendelijk is. In de loop der jaren zijn diverse soorten grime de revue gepasseerd. Bij de ouderen zijn begrippen als plasticine en modeline nog wel bekend. Nu zeggen cursisten wel eens wat is het kleuren van materiaal moeilijk onder de knie te krijgen. Wij vonden dat vroeger ook van dit materiaal. Maar ook was het recept voor brooddeeg anders. Oud witbrood zonder korsten laten drogen en fijn malen. Nu is er veel meer verkrijgbaar en veel mooier om te gebruiken. Weg met de colodium. en die kleurstoffen die niet uit de kleren te krijgen is. Nieuwe materialen als Can dáche en Derma-wax. Maar ook experimenteren met Gelatine.

Maar langzamerhand komt er dan meer enscenering. Schiphol gebruikt vliegtuigen. Zelfs dan net uit de fabriek, met het verzoek voorzichtig te zijn met het bloed. Maar wel een keer het gebruik van de glijbaan. En de Hoogovens, daarna Corus en nu Tata, wil een echt vuurtje. Het was iets te heftig en leverde bijna problemen op.

Maar ook hier is aan de koppen te zien dat veiligheid voor allen heel belangrijk is. En dat geldt nu nog steeds! Daarom gebruiken we nu ook de code: NO-PLAY.


Een aantal afbeeldingen komen uit diverse lokale, regionale en landelijke kranten. Ook zijn er knipsels uit personeelsbladen.

Nu is de pc en digitale foto een normaal verschijnsel. Vroeger was het zwart/wit in de krant. Toch wil ik u enkel plaatjes van oefeningen laten zien. Waarbij opvalt hoe het vroeger ging en hoe alles nu mooier kleurrijker is geworden. Maar ook de enscenering is nu realistischer geworden. Kon er vroeger alleen een oude bus met een houten vleugel worden ingezet. Is men tegenwoordig bewuster van realistischer oefenen en in de scenario’s. Dus wordt er ook een echt vliegtuig gebruikt of trein. Maar ook hebben deze bedrijven thans een miljoenen kostende simulators als een “Firefly”, op Schiphol.

  Met deze simulator kunnen zeer realistisch oefeningen worden gedraaid.

De foto’s worden nu langzamerhand in kleur en de oefeningen groter. Er worden nu ook demonstraties gehouden met uitleg aan omstanders waarom iets op die of deze manier gebeurd.


Een ontwerp van een kettingbotsing.  

           

Een grootschalige oefening met diverse disciplines, Brandweer, politie, Ambulance. ziekenhuis. Maar ook de dan ingevoerde traumaheli en traumateams gaan meedoen. Deze beroeps zijn blij dat men kan oefenen in dit soort settings met Lotus. En heel gedurfd, men gaat ook iets doen met gevaarlijke stoffen. Kloppen de draaiboeken wel? Maar ook leert men hierdoor beter samenwerken. Want het blijkt elke keer weer de de grootste problemen zitten bij de communicatie. Maar ook weten wat de andere organisatie wil. Soms is het puur iets met de techniek maar vaak doordat men een ander “Taal” spreekt. 

Maar soms zijn het ook de kijkers in de vorm van “Bobo’s”  die in de weg lopen. Onze ervaring, van Lotus, is dat de meeste disciplines graag en goed willen oefenen met Lotus. De meeste zijn blij dat er Lotus slachtoffers zijn, die weten wat zij doen en dat ook kunnen. Maar we leren van de fouten, en het herhalen van de oefeningen. Wij als Lotus werken daar graag aan mee, als specialisten op ons terrein.


n

Nu weten instellingen ons te vinden om personeel te trainen en op te leiden. Dan wordt ook vaak geoefend op locatie bijv een traumakamer in het ziekenhuis, of speciale oefenruimtes voor opleiding van personeel.