Opleiding

Wat is hiervoor nodig?

Om de opleiding te kunnen doen is nodig een geldig EHBO-diploma. En voor deze ook competent te blijven. Dit gaat via een vereniging. Ook met een Rode kruis brevet ( niveau 4 ) kan men de opleiding doen. Bij een kring worden de lessen vaak in de avond gegeven over meerder avonden. Kosten zijn vaak afhankelijk van diverse zaken. o.a. huur locatie, wel of niet grimepakket en examengeld

Als afsluiting volgt een toets en bij het behalen hiervan mag men zich LOTUS-slachtoffer noemen. Men moet dan zich aansluiten bij een erkende kring. Dit om zich verder te bekwamen in letsels en competent te blijven. Het is een vrije keuze waar men zich wil aansluiten.

Nu is het ook vaak mogelijk om een speed cursus te volgen. Ook onze organisatie heeft hiermee proef gedraaid tot tevredenheid.

 

Bij onze kring willen we proberen bij voldoende aanmeldingen een nieuwe opleiding te starten.